Προστατεύουμε τις οθόνες σας με τις καλύτερες ταινίες στην αγορά
Η ικανοποίησή σας είναι η προτεραιότητά μας

Υποστηρίξτε μας κοινοποιώντας τις απόψεις σας

Το δικαίωμα ανταλλαγής ζωής σας ενεργοποιήθηκε!

Σας έχει σταλεί ένα email στη διεύθυνση που καταχωρίσατε.

Για να επωφεληθείτε από την ανταλλαγή ζωής σας σωστά, θα πρέπει να:

  1. Επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα mobileoutfitters.fr
  2. Φέρτε μας την παλιά ταινία
  3. Κοινοποίηση του κωδικού εγγύησης

Υπενθύμιση κανόνων εγγύησης:

Προσφέρεται
προστασία
Ελεύθερη
προστασία
< 7 ημέρες
> 7 ημέρες

Θα χρεωθείτε για τα έξοδα εγκατάστασης για κάθε αντικατάσταση.
εκτός από αντικατάσταση εντός 7 ημερών από την αρχική αγορά
Το δικαίωμα ανταλλαγής διάρκειας ζωής σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε την προστατευτική ταινία σας
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τη συσκευή που προστατεύεται στο παρελθόν
Χάνετε το δικαίωμα ανταλλαγής αν αλλάξετε τη συσκευή σας
Χάνεις την εγγύηση αν δεν φέρεις πίσω το παλιό προστατευτικό φιλμ.
Μην ξεχάσετε να γράψετε τον κώδικά σας – θα σας ζητηθεί στο κατάστημα.
Μόνο ένας κωδικός για όλα τα προϊόντα σας

Για να επωφεληθείτε από την ανταλλαγή ζωής σας σωστά, θα πρέπει να:

  1. Επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα mobileoutfitters.fr
  2. Φέρτε μας την παλιά ταινία
  3. Κοινοποίηση του κωδικού εγγύησης

Υπενθύμιση κανόνων εγγύησης:

Προσφέρεται
προστασία
Ελεύθερη
προστασία
< 7 ημέρες
> 7 ημέρες

Θα χρεωθείτε για τα έξοδα εγκατάστασης για κάθε αντικατάσταση.
εκτός από αντικατάσταση εντός 7 ημερών από την αρχική αγορά
Το δικαίωμα ανταλλαγής διάρκειας ζωής σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε την προστατευτική ταινία σας
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τη συσκευή που προστατεύεται στο παρελθόν
Χάνετε το δικαίωμα ανταλλαγής αν αλλάξετε τη συσκευή σας
Χάνεις την εγγύηση αν δεν φέρεις πίσω το παλιό προστατευτικό φιλμ.
Μην ξεχάσετε να γράψετε τον κώδικά σας – θα σας ζητηθεί στο κατάστημα.
Μόνο ένας κωδικός για όλα τα προϊόντα σας