ΤΟΣ

Ο δικτυακός τόπος www.mobileoutfitters.io (στο εξής “Δικτυακός τόπος”) δημοσιεύεται από την SLM-TRADE, απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ναντέρ Εμπορίου και Εταιρειών με τον αριθμό 831 344 155 και με την καταστατική της έδρα στην οδό Athime Rué, 92380 Garches – τηλ. 06 42 08 19 59 (στο εξής “φορητές συσκευές” ή “we”).

Ο διευθυντής δημοσίευσης της ιστοσελίδας είναι ο Sacha Celaya.

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την O2 Switch, της οποίας η έδρα είναι στο Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Γαλλία) και της οποίας ο αριθμός τηλεφώνου είναι 04 44 44 60 40.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “GTCU”).

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η ιστοσελίδα επιτρέπει σε κάθε χρήστη (εφεξής ο “Χρήστης”):
– για να ανακαλύψετε τα προϊόντα που πωλούνται από MOBILE OUTFITTERS.
– Να παραγγέλνετε προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση στο κατάστημα της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πώλησης.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τον Χρήστη για αυστηρά προσωπική, ιδιωτική και μη συλλογική χρήση.

Η MOBILE OUTFITTERS δεν εγγυάται τη συνέχεια ή την απόδοση της Ιστοσελίδας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλα σφάλματα, καθώς ένα σφάλμα προγραμματισμού ή τεχνικό συμβάν είναι πάντα δυνατό.

2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για το υλικό, τα δεδομένα και το λογισμικό του υπολογιστή τους, καθώς και για τη σύνδεση δικτύου που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η MOBILE OUTFITTERS ενεργεί ως φορέας φιλοξενίας περιεχομένου κατά την έννοια του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 σχετικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία όσον αφορά τους συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων στους οποίους έχει πρόσβαση η Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η MOBILE OUTFITTERS μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις εν λόγω συνδέσεις μόνο αν, έχοντας λάβει γνώση του παράνομου περιεχομένου, η MOBILE OUTFITTERS δεν το κατάργησε αμέσως.

Υπό την προϋπόθεση αυτή, η MOBILE OUTFITTERS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των ιστοσελίδων τρίτων που είναι προσβάσιμες μέσω του Δικτυακού Τόπου. Μόλις ανακατευθυνθείτε σε μια τοποθεσία τρίτου μέρους, αυτά τα T&C παύουν να ισχύουν. Ισχύουν μόνο οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της τοποθεσίας τρίτου μέρους.

Αν έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε παράνομη ιστοσελίδα μέσω της ιστοσελίδας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στέλνοντας ένα e-mail στο contact@mobileoutfitters.io.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, ήχοι κλπ) που μπορεί να συμβουλευτεί κανείς στην Ιστοσελίδα είναι και παραμένει αποκλειστική ιδιοκτησία της MOBILE OUTFITTERS (ή των δικαιοπαρόχων της), η οποία κατέχει όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αναπαραγάγετε, να εκπροσωπήσετε ή να διαθέσετε στην αγορά αυτό το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα άτομα που επιθυμούν να επαναχρησιμοποιήσουν περιεχόμενο από τον Ιστότοπο καλούνται να επικοινωνήσουν με την MOBILE OUTFITTERS στη διεύθυνση contact@mobileoutfitters.fr.

Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του περιεχομένου αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτές οι TOS διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020